پنجشنبه|02 خرداد 1398|17 رمضان 1440|23 May 2019
زمان انتشار: 1397/03/21 - 11:49 |

صنايع دست ايراني، بهترين سوغات زيارت

سعيد كوشافر
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، خراسان رضوي يا بهتر بگويم مشهد اگرچه قطب صنايع دستي دركشور نيست اما دربسياري از موارد توليد كننده اصلي صنايع دستي بوده است ؛ هنوز بسياري از شهروندان قديم اين شهر فرشهاي دستباف مشهدي رادرخانه دارند .

اما از دير باز مشهد علاوه بر بازاري مناسب براي عرضه صنايع دستي اين شهر ؛ محل مناسبي براي عرضه صنايع دستي شهرستانهاي همجوار در استان خراسان رضوي فعلي يا حتي خراسان بزرگ سابق بود.

دربازارهاي قديمي مشهد كه اكنون فقط بازار رضا از انها بجا مانده اين توليدات دستان زنان ومردان روستايي وشهري به زائران عرضه ميشدو انها كه از اقصي نقاط كشور به اين شهر امده بودند انچه مدنظر داشته خريداري كرده و راهي شهرو ديارشان ميشدند.

از ديگر سو برخي صنايع دستي بود كه فقط وفقط درمشهد ارايه ميشد به گونه اي كه شكل سوغات مشهد را بخود گرفته بود و مردمي كه از سراسركشور به اين شهر سفر ميكردند ازاين صنايع دستي براي اقوام ودوستان سوغات همراه ميبردند.

شايد برخي از قديميترها بخاطر داشتته باشند كارگاههاي فراوان فيروزه تراشي وانگشترسازي كه درطبقه فوقاني بازار رضا داير بودو سوغات براي زائران اماده ميكرد.

رفته رفته تعداد بازارهاي مشهد بيشتر شدو پاساژهاي مجلل جاي بازارهاي پيچ درپيچ مركز شهر را گرفت وتعداد مغازها هم بيشتر شد و اين افزايش مغازه ها باعث شد تا ديگر سوغات مشهد منحصر به توليد دست مردم كشورمان نشودو كالاهاي چيني دربيشتر مغازه ها عرضه گردد.

اين مساله كه درمغازه ها كالاي چيني فروخته شود جاي خودش قابل نقداست اما مساله اي كه هيچ جاي نقد و دفاع ندارد اين است كه دربرخي مغازه ها كه اتفاقا خيلي هم مجلل وبا تبليغات فراوان داير شده اند صنايع دستي چيني عرضه ميشود . صنايعي كه تنها اسم دستي يد ك ميكشندوعملا دركارخانه هاي كشور چين وبه صورت انبوه توليد شده اند وهيچ تشابهي با صنايعي كه هنر دست ايرانيان است ندارند.

اين كالاها كه ظاهري فريبنده تر و به روز تر دارندو قيمتشان هم بسيار ارزان تر از ماحصل تلاش ايرانيان است خيلي راحت توانستند جايگزين صنايع دستي ايراني شده واكنون حتي به سوغات مشهد تبديل شوند.به گونه اي كه هر مسافري از اين شهر انبوهي از كالاهاي چيني رنگ وارنگ را براي دوستان واشنايان سوغات ميبرد.

واقعيت اين است كه طي سالهاي اخير افزايش قيمت مواد اوليه وهزينه هاي زندگي باعث شده تا كالاهاي اصيل ساخته دست ايرانيان با افزايش قيمت قابل توجهي روبرو باشد به گونه اي كه ديگر خريد صنايع دستي ايراني شايد براي هركس ممكن نباشد اين درحالي است كه درمقابل رقبايي چون چين نهايت تلاش وسعي خودرا بكار ميبرند تا هرروز كالايي جديدتر وارزان تر تحويل كشورهايي مانند ايران بدهند.

اين مساله دركنار كم كاري بازرگانان و رايزنان تجاري ايران باعث شده تا صنايع دستي ايران مانند فرش بازار خودرا يكي پس از ديگري به رقبا واگذار كنند، از ديگرسو بازاريابي هاي تازه اي هم صورت نميگيرد تا بتوان هرروز بازاري جديد براي صنايع دستي ايران كه دربسياري موارد درجهان حرف اول راميزند دست وپا كرد.

مشكل ديگر اينكه هيچ برند سازي درحوزه صنايع دستي صورت نگرفته ومتوليان امر حتي به خود زحمت ندادند تا محصولات توليد ايران را به روزرساني كرده وبا نيازهاي امروز جامعه همخوان كنند و همين امر باعث شده تا برخي گمان كنند كه صنايع دستي را فقط كساني بايد بخرند كه براي موزه يا طاقچه ودكور نياز دارند نه براي هديه دادن و نياز روزمره.

و اما مردم كشورمان هم بايد توجه داشته باشند كه خريد صنايع دستي ايراني يعني ايجاد اشتغال براي يك هموطن . چه زيباست زائراني كه مشهد مقدس را براي زيارت انتخاب كرده اند و هدفي متعالي از زيارت دنبال ميكنند هدفي ملي هم درخريد سوغات درنظر داشته باشندو بجاي مهر وتسبيج ساخت چين يا لوازم بنجل وكالاهاي پر نقش ونگار خارجي ، براي دوستان واشنايان انگشترو فرش وگليم و دركل صنايع دستي ايراني به ارمغان ببرند .

برچسب ها:سوغات - زيارت


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: