سه شنبه|03 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440|23 April 2019
زمان انتشار: 1397/04/04 - 12:28 |

تحصيل علماي بزرگ جهان اسلام در مدرسه علميه نجف اشرف / تصاوير

مدرسه آيت الله سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي مشهورترين و بزرگترين مدرسه تحصيل علوم ديني در نجف اشرف است.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلا ، ساختمان اين مدرسه كه حدود صدو بيست سال پيش بنا شده است از نمونه‌هاي هنري زيبا در معماري دوره قاجار است و با تزئينات كاشي كاري و سنگي بديع خود چشم نواز بازديدكنندگان اين بناست.

بنيان اين مدرسه همان‌طور كه از نامش پيداست به دستور سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي كه مرجع بزرگ دوره مشروطه و در رأس مخالفان اين جنبش بود، توسط استان قلي بيك، وزير سلطان عبدالاحد بخاري در زميني به مساحت ۷۵۰ متر مربع گذاشته شد و براي مخارج مدرسه از طرف وزير مذكور، موقوفات بسياري از جمله يازده دكان و بخشي از دو گرمابه در كوفه و كارگاه‌هاي متعددي تعيين شد.

اين مدرسه فعالترين حوزه درسي در رشته‌هاي فقه و اصول و تفسير در حوزه نجف تا روي كار آمدن صدام در عراق به فعاليت خود ادامه داد و پس از آن با متفرق شدن اساتيد و شاگردان حوزه نجف از رونق آن كاسته شد. با سقوط دولت صدام اين مدرسه مورد توجه آيت‌الله سيد علي سيستاني مرجع بلندپايه شيعه قرار گرفت و براي حفظ و مرمت بناي آن اقدام نمود.

برخي از شاگردان و ساكنان مدرسه سيد
اين مدرسه از آن جهت كه شخصيت‌هاي بارزي از حوزهٔ نجف و برخي شخصيت‌هاي ايراني را در خود پرورانده است مورد توجه است.

از جمله كساني كه در اي