دوشنبه|05 فروردين 1398|17 رجب 1440|25 March 2019
زمان انتشار: 1397/04/21 - 11:49 |

يادداشت؛

ظرفيت‌هاي حج در ايجاد وحدت اسلامي

حج به عنوان بزرگ ترين فريضه الهي و اجتماع مسلمانان ظرفيتي راهبردي است كه مي توان از آن در صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي و رسيدن به هدف غايي آن كه ‎ تمدن سازي اسلامي است بهره برد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، يكي از اهداف و شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي؛ «صدور انقلاب» است. حج به عنوان بزرگ ترين فريضه الهي و اجتماع مسلمانان ظرفيتي راهبردي است كه مي توان از آن در صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي و رسيدن به هدف غايي آن كه ‎ تمدن سازي اسلامي است بهره برد. مقاله پيش رو به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه چگونه مي توان از ظرفيت حج در صدور انقلاب اسلامي بهره برد؟

ماهيت صدور انقلاب در كلام امام و رهبري

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 57 فصل تازه اي در بيداري مسلمانان جهان و تحول و شكوفايي باورهاي ديني ملت هاي جهان آغاز شد. يكي از اهداف و شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي؛ «صدور انقلاب» است. بديهي است در منظومه فكري امام و رهبري؛ «انقلاب» به مثابه فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي فرض شده است.

از آنجا كه انقلاب ما يك انقلاب فرهنگي است صدور انقلاب نيزصدور پيام و رسالت انقلاب اسلامي و انتقال ارزش‏هاي معنوي و الهي به گوش جهانيان است كه اين امر در سايه‏ زور و لشكركشي انجام نمي‏شود بلكه جهت نيل به اين هدف بايد كليه‏ امكانات و ابزارهاي پيام‌رساني، محتواي پيام، موقعيت زمان و مكان، نيازهاي مخاطبان در مناطق مختلف دنيا مورد توجه و دقت قرار گيرد. ( سالار، محمد، مقاله «انقلاب اسلامي و صدور ارزش‌هاي فرهنگي»، ص 23 ) بنابراين هدف از «صدور انقلاب» آنچه در عرف سياسي به كشورهاي مختلف صادر كنيم نيست.

چيستي تئوري « صدور انقلاب»

صدور انقلاب اسلامي از لحظه ورود حضرت امام (ره) به پاريس و اوج گيري نهضت مقدس مردم ايران در كانون توجهات جامعه جهاني قرار گرفت و اولين پرسش‌ها در اين باب، توسط نهادهاي سياسي غرب و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح گرديد.»( دولت‌آبادي، فيروز، مقاله «صدور انقلاب تمنا و تقابلي از درون و بيرون»، ص 35)

در منظومه فكري امام و رهبري، صدور انقلاب يك راهبرد ديني-ملي است بدين معنا كه نقشه راه جهانشمولي اسلامي و زمينه سازي تحقق جهاني آن است.

از آنجايي كه ماهيت مكتب اسلام، جهاني است و منحصر به يك ملت، نژاد و سرزمين خاص نمي‌باشد لذا انقلاب اسلامي نيز كه برخاسته از دين جهان شمول اسلام است؛ آرمان‌هايي دارد كه تنها محدود به يك منطقه جغرافيايي نيست ؛ همچنين؛ انقلاب اسلامي يك فرآيندي است كه دائم در حال صيرورت است و اين سير تا تشكيل تمدن اسلامي، ادامه دارد. از اين رو مي توان پيروزي انقلاب را گام اول در فرآيند تمدن سازي اسلامي به شمار آورد؛ بديهي است براي رسيدن به اين هدف مهم صدور انقلاب ضرورتي انكار ناپذير است.

اصلي ترين روش صدور ارزش هاي انقلاب نيز روش تبليغ ايجابي-سلبي است. در اين روش از طريق ايجابي تلاش مي شود تا ذهن و عمل مخاطبان را در جهت خاصي هدايت شود و به لحاظ سلبي نيز به دنبال مقابله با تبليغات منفي دشمنان عليه اسلام راستين هستيم. در اين راستا اجتماعات مختلف با حضور اقشار مردمي و انديشمندان مي تواند نقش موثري در صدور انقلاب داشته باشند. در هر دو شيوه؛ حج اسلامي داراي پتانسيل بسيار مناسبي براي تبليغ ارزش هاي انقلاب اسلامي است.

مبادلات علمي و نظري ؛ اعزام دانشجو و مبلغ در ايام حج يا استفاده از ابزارهاي اقتصادي حمايت اقتصادي از جريان هاي همسو و جنبش هاي آزادي بخش و اسلامي در اين راهبرد كارگشاست.

ظرفيت هاي حج در « صدور انقلاب »

اسلام از آن جهت كه دين جهانشمول است و همواره دو اصل زوال ناپذير «همگاني» و «هميشگي» بودن را گوشزد مي كند بايد برنامه هاي آن هم جهاني بوده و نمودار زنده اي از كليت و دوام باشد، حج از شاخص ترين برنامه هاي جهاني اسلام است(جوادي آملي،1376؛19)

به طور كلي مي توان گفت اين كنگره عظيم اسلامي از موضوعات راهبردي اما مغفول در نظام جمهوري اسلامي و تمدن اسلامي است كه در ساختن پنج مرحله‎ تمدن سازي كه مقام معظم رهبري ترسيم كرده اند؛ نقش كليدي دارد.

اين فريضه الهي به دليل اهميت و تاثيرگذاري بالاي آن همواره از سوي دشمنان اسلام به سمت سطحي گرايي كشانده شده است، اما با ظهور انقلاب اسلامي امام(ره) حجّ را با همه ابعاد سياسي و اجتماعي آن تفسير كردند.

بنابر اين حج در منظومه فكري امام و رهبري و در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... داراي ظرفيت هاي بالقوه عظيمي است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي گردد:

تحكيم وحدت ميان مسلمانان

امروزه منازعات جهان، رو به افزايش نهاده و هر روز بر ميزان قربانيان اختلافات داخلي، منطقه اي و بين المللي افزوده مي گردد . اين منازعات در ميان امت مسلمين به دليل تفرقه افكني هاي غرب و دشمني هاي وهابيت رو به تزايد است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و گسترش فكر آن در سراسر آفاق اسلامي، يكي از ترفندهاي استكبار در مقابله با اين موج همه‏گير اسلامي اين بوده است كه از سويي انقلاب اسلامي ايران را يك حركت شيعي به معناي فرقه اي آن ـ و نه اسلامي به معناي عام ـ معرفي كرده و از سوي ديگر، در ايجاد نفاق و نقار ميان شيعه و سني سعي بليغ كنند. (پيام مقام معظم رهبري به حجاج، 26/3/70)

لذا اين كنگره عظيم اسلامي ظرفيت قابل توجهي در طرح موضوع «وحدت اسلامي ميان ملت هاي مسلمان» دارد. بديهي است طرح موضوع وحدت ميان مسلمانان به معناي عقب نشيني شيعه و سني از اعتقادات خود نيست بلكه توجه به مشتركاتي كه ميان همه مذاهب و فرقه هاي اسلامي وجود دارد و مي تواند همه مسلمانان جهان را در صف واحد قرار دهد. در اين راستا تاكيد بر استوارترين محورهاي وحدت و برادري يعني قرآن كريم و سيره نبوي گام مهمي در جهت تقريب مذاهب به شمار مي آيد.

تاكيد بر منافع مشترك مسلمانان

مسئله بعدي تاكيد بر منافع مشترك مسلمانان جهان است كه بر اين اساس مي توانند به اتحاد و همدلي بيشتري برسند. در اين راستا مي توان با برگزاري كرسي هاي مباحثه ميان نخبگان و علماي كشورهاي مختلف در ايام حج و يا تهيه بروشور و توزيع آنها در ميان كاروان كشورهاي مختلف بر منافع مشترك كشورهاي اسلامي تاكيد كرد. قطعا تبادل نظر و تفاهم در خصوص مسائل مسلمين و تبادل آرا در حلّ مشكلات به همدلي و نزديكي دولت ها و ملت هاي مسلمان مي انجامد./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱

منبع: رسالت

برچسب ها:ياداشت - وحدت اسلامي


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: