پنجشنبه|31 مرداد 1398|19 ذی الحجه 1440|22 August 2019
زمان انتشار: 1397/04/26 - 07:54 |

ياداشت/

مستدركي بر بيان رهبر معظم انقلاب

صراحت اين آيه و حكم شرعي متخذ ازآن اين ظرفيت را داشته و دارد كه مكه بعنوان "منطقه اي آزاد ديني" و حتي كشوري مستقل براي همه مسلمين باشد كه اداره آن مختص به واليان حجاز نباشد. مسيحيان چنين كاري را با واتيكان درون خاك ايتاليا كردند و قوانين بين المللي هم منعي از آن نداشت.
پايگاه اطلاع رساني حج: رهبر انقلاب در ديدار كارگزاران حج (۹۷/۴/۲۵) از حق بالسويه همه مسلمين نسبت به مكه گفتند. و به مستند آن (آيه ۲۵حج) اشاره كردند.

دو حكم اجماعي فقهاء در اين باره:

۱.عدم جواز خريد و فروش زمين هاي مكه(براي نمونه ر.ك:المبسوط ج۲ص۱۶۸)
حداكثر فقط مالك بناء ميشوند نه زمين مكه.
۲.سزاور نبودن(كراهت يا حرمت به حسب اختلاف نظر فقهاء) منع حاجيان از ورود و سكني در خانه هاي اهل مكه(براي نمونه ر.ك:المبسوط ج۱ص۳۸۵)

مستند اين احكام:

1⃣آيه ۲۵حج: سواء العاكف فيه و الباد: ساكنان و كساني كه از مناطق ديگر مي آيند در بهره وري حق يكسان دارند.(در اينباره بحثهاي دقيق فقهي اي مطرح است كه مجال طرح نيست)

2⃣رواياتي در جوامع روايي (الكافي ج۴بابي با عنوان همان آيه/الفقيه ج۲/التهذيب ج۵/وسائل ج۱۳)كه مفيد اين احكامند. ابن ادريس كه عمل به خبر واحد را جايز نمي داند روايات را در اثبات مطلوب متواتر ميخواند (السرائرج۱ص۶۴۴)

3⃣اجماع (السرائرج۱ص۶۴۴)

به حسب روايات اين احكام حتي اجراء هم ميشده چنانچه اميرالمومنين به قثم بن عباس والي مكه مينويسد كه به استناد همين آيه اهل مكه را فرمان دهد هيچ اجاره اي از حاجيان نگيرند(نامه۶۷نهج البلاغه). روايات اولين كسي كه به اهالي مكه اجازه داد براي خانه هاشان در گذاشته حاجيان را در ايام حج از سكونت در خانه هايشان منع كنند معاويه بود كه اين روايات او را فرعون اين امت و صاحب سلسله(اشاره به آيات ۳۲و۳۳تغابن درتوصيف عذاب)مي نامند. صاحب جواهر همين را قرينه بر حرمت(نه كراهت) مي گيرد(جواهر الكلام ج۲۰ص۴۸تا۵۰)

ظرفيت اين حكم الهي:

صراحت اين آيه و حكم شرعي متخذ ازآن اين ظرفيت را داشته و دارد كه مكه بعنوان "منطقه اي آزاد ديني" و حتي كشوري مستقل براي همه مسلمين باشد كه اداره آن مختص به واليان حجاز نباشد. مسيحيان چنين كاري را با واتيكان درون خاك ايتاليا كردند و قوانين بين المللي هم منعي از آن نداشت.

🔹از ظرفيت فقه مقارن مي شده در اينباره استفاده كرد بخصوص كه فتاواي بزرگان اهل سنت هم از اين احكام دور نيست.

🔹از دستگاههاي تبليغي (بعثه، سازمان حج، سازمان ارتباطات، تقريب و...) مي شد استفاده و چنين چيزي را در دهه هاي گذشته گفتمان علمي و مقبول در بين نخبگان جهان اسلام كرد.

🔹سپس در لايه هاي سياست مرتبه و مرحله اي از آن را طرح و به مطالبه عمومي تبديل كرد. كشتار حجاج ايراني در سال ۶۶ و ماجراي منا در سال ۹۴ فرصتهايي براي پيشرفت در اين حكم الهي بود كه
حج اقلا تحت اشراف سازمان كنفرانس اسلامي اداره شود يا از آن جمع ناظري برحسن اجراي حج نظارت كند و مانند آن.

🔹متاسفانه هيچ يك از اين قدمها كه مبتني بر فقه انقلابي اسلام و در راستاي نهادينه كردن حج ابراهيمي به احياء گري امام خميني بود برداشته نشده است.

📝محسن قنبريان

برچسب ها:فقه - رهبر انقلاب - ياداشت


نظرات
  فــــرم ورود اطلاعات:
  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  پست الکترونيک:
  با استفاده از آدرس پست الکترونيک با ما در ارتباط باشيد
  نظرات:

  کد:

  لطفا چند لحظه صبر کنيد...
  نام شما:
  نام گیرنده:
  پست الکترونيک گیرنده:

  موضوع: